RENAULT EZ-FLEX U LA POSTE: prvi eksperimenti poslednje faze dostave u saradnji sa francuskom poštom


• Na sajmu Viva Technology koji je održan u Parizu od 16. do 18. maja 2019, Grupa Renault je objavila prve testove upotrebe svog dostavnog vozila Renault EZ-FLEX u saradnji sa francuskom poštom – Grupom La Poste, čiji je cilj bolje razumevanje budućih načina poslednje faze dostave u gradskom području.
• Kooperativan, inovativan i jedinstven pristup između obe kompanije dokazuje njihovu posvećenost održivoj i odgovornoj mobilnosti u pružanju usluga dostave u gradskom području.
• Renault EZ-FLEX, predstavljen u aprilu 2019, je eksperimentalno električno i umreženo dostavno vozilo, kompaktno i okretno sa modularnim dizajnom zadnjeg dela. Analiza podataka o vozilu i povratne informacije poštanskog osoblja doprineće boljem razumevanju stvarnih potreba povezanih sa svakodnevnom dostavom.
• Desetak vozila Renault EZ-FLEX će se pozajmiti profesionalnim dostavljačkim službama, kompanijama, gradskim vlastima i opštinama širom Evrope na period od dve godine.

2019 - Renault EZ-FLEX

Zgušnjavanjem i saobraćajnim zagušenjima u gradovima kao i porastom e-prodaje, dostava u gradovima se menja. Grupa Renault se kao vodeći snabdevač dostavnih i lakih komercijalnih vozila u Evropi oseća obaveznom da nastavi i dalje da nudi rešenja koja donose promene u tradicionalnim obrascima. Renault EZFLEX je eksperimentalno lako komercijalno vozilo koje usvaja novi, inovativan i kolaborativan pristup. Zamišljeno je i dizajnirano tako da nam omogući bolje razumevanje budućeg korišćenja dostave u gradovima.

Denis Le Vot, direktor odeljenja za komercijalna vozila Alijanse Renault-Nissan

Kako možemo da podržimo rast e-prodaje, a istovremeno smanjimo zagađenje gradova i učinimo ih privlačnijim? Ovo je veliki izazov na koji Grupa La Poste mora adekvatno da odgovori. Gradska logistika je ključni projekat u našoj strategiji, zato smo sa 15 velikih gradova potpisali dogovore za uvođenje rešenja po meri svakog pojedinačno. Za postavljanje temeljnih osnova buduće logistike u gradovima stalno usvajamo inovacije i testiramo nove, odgovornije i efikasnije modele dostave koji istovremeno olakšavaju život našim korisnicima i dostavljačima. Renault je dugogodišnji partner Grupe La Poste u uvođenju električnih vozila, a sada nam s EZ_FLEX nudi inovativno i modularno rešenje. Naši komentari će biti upotrebljeni za prilagođavanje lakih komercijalnih vozila potrebama dostavljača.

Philippe Dorge, direktor sektora Usluge-Pošta-Paketi Grupe La Poste

Renault i La Poste će stoga zajedničkim naporima raditi na razvoju ekosistema dostave u gradovima.

Poštanski dostavljači svakodnevno kruže gradskim centrima, parkiraju, više od sto puta ulaze i izlaze iz svojih dostavnih vozila, u njih unose i iz njih iznose pošiljke. Pri tome žele da put obave brzo, glatko i bez zagađenja.

Renault EZ-FLEX je kompaktan i okretan, dizajniran da zadovolji potrebe prevoza dostavljača i pošto je na električni pogon, obezbeđuje održivu mobilnost. Zadnji deo ima modularni dizajn, tako da se može prilagoditi i sa njim eksperimentisati, što omogućava prepoznavanje budućih promena u ekosistemu eksperimentalnih vozila. Renault EZ-FLEX je umrežen i opremljen brojim senzorima, što će omogućiti prikupljanje i proučavanje podataka o svakodnevnoj upotrebi i putevima, njihovoj dužini, dometu i brzini vozila kao i broju zaustavljanja sa ciljem boljeg razumevanja stvarnih potreba svakodnevnih dostava.

Podaci će biti ispitani i u svetlu komentara dostavljača, njihovih svakodnevnih iskustava i ograničenja kao i odgovora okoline.

Svi prikupljeni podaci će biti upotrebljeni za prilagođavanje dostavljača izazovima i potrebama buduće dostave u gradovima.

Ovaj inovativan pristup »testiraj i upoznaj« odstupa od tradicionalnih navika u velikoserijskoj automobilskoj industriji. Grupa Renault već ima bogato iskustvo na ovom području, posebno učestvovanjem u formuli 1, u kojoj je Renault prisutan od 1977. godine, jer tamo važi princip kontinuiranog razvoja, testiranja i uvođenja inovacija.

____

O Grupi Renault
Grupa Renault proizvodi automobile još od 1898. godine. Sada je to međunarodna grupa koja posluje u 134 države, a 2018. ukupno je prodala 3,9 miliona vozila. Danas ima više od 180.000 zaposlenih širom sveta, 36 proizvodnih pogona i 12.700 prodajnih mesta.
U cilju prihvatanja velikih tehnoloških izazova budućnosti i sprovođenja strategije profitabilnog rasta, Grupa se fokusira na svoj međunarodni razvoj. Pri tome oslanja se na komplementarnost svojih pet marki (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine i LADA), na električna vozila i jedinstven savez sa Nissanom i Mitsubishi Motors. Za Renault, automobilski sport je vektor inovacija, ugleda i prepoznatljivosti marke, zato je u njemu aktivno prisutan i sa sopstvenim timom formule 1.

O Grupi La Poste
Grupa La Poste je akcionarsko društvo, koje je 100% u javnom vlasništvu, a organizovana je u pet ogranaka: Usluge-Pošta-Paketi, La Banque Postale, mreža La Poste, GeoPost i digitalne usluge. Grupa posluje u 44 države i na 4 kontinenta. La Poste sa 17.000 prodajnih mesta ja najveća komercijalna mreža u Francuskoj koja svaki dan prihvata 1,3 miliona klijenata. La Poste godišnje dostavi 23,3 milijarde pošiljki (pisama, reklamnih materijala i paketa) širom sveta, 6 dana u nedelji tokom cele godine. Grupa je u 2018. godini imala prihod od 24,7 milijardi evra (27 % izvan Francuske) i više od 251.000 zaposlenih. Strateškim planom “La Poste 2020: osvojiti budućnost” Grupa La Poste je postavila ambiciozan cilj ubrzanog razvoja osvajanjem novih područja. Ambicijom da postane vodeća kompanija za lokalne usluge sa »ljudskim licem«, dostupna svima, svuda i svaki dan, La Poste je posvećena da ljudima olakša svakodnevicu.

_____________________

Dodatna objašnjenja:
Renault Nissan Srbija,
Internet stranica: www.renault.rs

PROČITAJTE VIŠE