Grupa Renault i EEM na Port Santu stvaraju prvi „pametno ostrvo“

  • Vodeći proizvođač električnih vozila u Evropi Grupa Renault i distributer električne energije Empresa de Electricidade da Madeira udružili su snage sa ciljem da olakšaju prenos energije na portugalskom ostrvu Porto Santu.
  • Predstavljeni pametan električni ekosistem temelji se na četiri stuba: električnim vozilima, stacionarnim rezervoarima energije, pametnom punjenju baterija vozila i na njihovom učestvovanju u snabdevanju mreže energijom dvosmernom vezom (vehicle to grid, odnosno V2G).

2018 - Renault Zoe in Porto Santo

Porto Santo, Portugal – Grupa Renault, vodeći proizvođač električnih vozila u Evropi i EEM Empresa de Electricidade da Madeira SA, društvo za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije na portugalskim ostrvima Madeira i Porto Santo, objavili su uvođenje pametnog električnog ekosistema na ostrvu Porto Santo.

Taj ekosistem je deo inovativnog programa održivog ostrva „Smart Fossil Free Island” (Pametno ostrvo bez fosilnih goriva), koji na ostrvo Porto Santo uvodi vlada Autonomne regije Madeira. Cilj programa je promovisanje prenosa energije na ostrvu. Društvo EEM, koje je pritom zaduženo za energetske projekte i električnu mobilnost izabralo je Grupu Renault za partnera u programu održivog ostrva za rešenje električne mobilnosti.

Na ovom prvom „pametnom“ ostrvu na svetu za povećanje energetske nezavisnosti i promovisanje proizvodnje čiste energije upotrebljavaju se električna vozila, baterije u drugom životnom veku, pametno punjenje i baterije iz vozila za snabdevanje mreže (V2G). Grupa Renault, EEM i njihovi partneri na ostvarenju ovoga projekta, za koji se očekuje da će trajati 18 meseci, rade od početka godine.

Drago nam je da smo započeli saradnju sa EEM-om i regionalnom upravom Madeire pri stvaranju ovog jedinstvenog električnog ekosistema, koji dokazuje u kolikoj meri prelazi na električni pogon menjaju naš svakodnevni život – osim same mobilnosti. Naš cilj je da razvijemo model koji će moći da se prenese i na druga ostrva, na eko-područja i u gradove, a ujedno želimo da ostvarimo široku rasprostranjenost rešenja električne mobilnosti koja će biti dostupna svima

, rekao je Eric Feunteun, direktor za električna vozila i nove poslovne programe.

Ovaj projekat pokazuje kako Grupa Renault deluje u javnim i privatnim partnerstvima kako bi pomogla u ostvarenju održivih rešenja mobilnosti za sve, što je u potpunosti u skladu sa strategijom Grupe da postane važan akter u električnim ekosistemima i ponudi rešenja pametne mobilnosti za gradove budućnosti.

U stvaranju ovog ekosistema Grupa Renault sučestvovaće sa svojim električnim vozilima, referentnima na evropskom tržištu, i proverenim tehnološkim rešenjima.

Projekat se sastoji od tri komplementarne faze: U prvoj će 20 dobrovoljaca, stanovnika Porta Santa, upotrebljavati 14 automobila modela ZOE i 6 modela Kangoo Z.E. za svoja svakodnevna putovanja. Ta vozila će moći „pametno” da se pune na 40 javnih i posebnih mesta za punjenje koje će EEM i Renault postaviti na ostrvu.

Ta vozila će do kraja 2018. godine u drugoj fazi preći u širu interakciju sa mrežom jer će u vreme najveće potrošnje energije električnu energiju prenositi u mrežu. Osim što će se pametno puniti, služiće i kao privremeni rezervoari električnih vozila Renault u svom drugom životnom veku upotrebljavati za čuvanje energije iz obnovljivih izvora električne energije dobijene iz solarnih ćelija i vetrenjača na ostrvu Porto Santo. Tako sačuvana energija u trenutku proizvodnje, napajaće lokalnu mrežu prema trenutnim potrebama. Neke od tih baterija doći će s ostrva Madeire. Grupa Renault tako prvi put dokazuje da svoje baterije može upotrijebljavati i u njihovom drugom životnom veku kao deo lokalnog ekosistema.

Bliska saradnja sa partnerima

Grupa Renault je pionir i vodeća kompanija na području električne mobilnosti u Evropi, čija uloga nadilazi ulogu samo proizvođača vozila pa postaje akter i partner u stvaranju pametnih električnih ekosistema. Za projekat Porto Santo Grupa Renault povezala se i s društvima koja deluju u energetskom sektoru, među kojima su i Bouygues Energies et Services, The Mobility House i ABB.

O pametnom električnom ekosistemu

Pametno punjenje (smart charging) prilagođava sistem punjenja baterija u skladu sa potrebama korisnika i raspoloživosti električne energije u mreži. Baterije se pune u razdobljima kad je potreba energije veća od potrošnje, naročito kod viška proizvodnje iz obnovljivih izvora. Kad je potrošnja energije veća od potrebe iz mreže, punjenje baterije se prekida. Na taj način mreža optimizira potrebu energije iz lokalnih obnovljivih izvora

U slučaju dvosmernog spajanja (V2G) električna vozila u vreme najveće potrošnje mrežu snabdevajusačuvanom energijom. Na taj način, ne služe samo za pametno punjenje nego i kao uređaji za privremeno skaldištenje energije.

Baterije električnih vozila su, kad je njihov životni vek u vozilima već pri kraju, još uvek sposobni da skladište, primer kao stacionarne rezervoare energije. Sa tako širokom namenom baterija Renault je danas u mogućnosti da zadovolji sve potrebe skadištenja energije od oporodičnih kuća do poslovnih zgrada, fabrika, škola i stambenih zgrada kao i samih mesta za punjenje električnih vozila.

PROČITAJTE VIŠE