TEŠKOM MUKOM STEČENI ČASNI PLASMANI TIMA SIGNATECH-ALPINE